Na hradech a zámcích finišuje příprava na sezonu, na Liberecku se chystají největší změny na Frýdlantě

Na hradech a zámcích ve správě Národního památkového ústavu vrcholí přípravy na sezonu 2022, která začne 1. dubna. Pro návštěvníky již neplatí povinnost respirátorů, nadále ale doporučujeme upřednostnit nákup vstupenek on-line.

„Předchozí roky se nesly v duchu omezení v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru, zrušeny byly i velké a tradiční akce. Zaznamenali jsme propady jak v návštěvnosti, tak ekonomického rázu. Pevně věřím, že rok 2022 bude v této oblasti příznivější. Kolegové kasteláni si připravili řadu novinek, chystají se i výstavy a akce, které nemohly být realizovány. Těšíme se na návštěvníky, děkujeme za dosavadní přízeň a doufáme, že se hrady a zámky stanou opět oblíbeným místem výletů. Moc bych si přál i v návrat svatebčanů a filmařů“, komentuje začátek sezony Miloš Kadlec, ředitel Územní památkové správy na Sychrově, pod jehož vedení spadá osm památek na Liberecku a dalších devět na východě Čech.

Omezený návštěvnický provoz během pandemických let spolu s růstem mandatorních výdajů, jako je cena za elektřinu či cena za služby za údržbu a zabezpečení objektů, vedly v letošním roce k mírnému zvýšení vstupného, a to v řádu 10 až 30 korun. Očekávané výnosy ze zvýšeného vstupného ovšem zdaleka nepokryjí veškeré výdaje. Snižují se naopak ceny vstupného pro děti a mládež až do 24 let, přičemž děti do 6 let mají nadále vstup na základní okruhy zdarma. Tyto změny navazují na dlouhodobou snahu učinit skupině mladých návštěvníků památky co nejdostupnější. V souvislosti s válkou na Ukrajině nabízí Národní památkový ústav vstup zdarma na své památky také pro ukrajinské uprchlíky.

Hrad a zámek Frýdlant změnil po více jak třiceti letech vedení – po Janě Pavlíkové je od 1. ledna kastelánem Jiří Holub, který působil na zámku Hrubý Rohozec a je znám také jako spisovatel veselých pohádek pro děti a příběhů s historickým kontextem pro dospělé. Do své premiérové frýdlantské sezony vstupuje s jasnou vizí: „Základní změnou je rozdělení prohlídkových okruhů na okruh hradem a na okruh zámkem, oba okruhy vydají na zhruba 60 minut, což je pro návštěvnický provoz optimální. Dětská prohlídka se od letošního roku přesune do zámku, kde jí bude vyhrazeno kastelánské křídlo, hlavní schodišťová hala a dětský pokoj s hračkami po dcerách posledních majitelů. Zavádíme novou trasu Zbraně, zbroj a rytíři – ta bude v provozu o víkendech a nabídne komentované prohlídky hradní zbrojnice s možností návštěvy zámecké věže, která byla doposud zpřístupňována pouze 1-2x ročně. Velkou novinkou je změna v celkové organizaci provozu – návštěvníci nebudou již čekat před branou, ale budou mít volný vstup do nádvoří. Před prohlídkou, nebo po ní, si tak návštěvníci mohou prohlédnout areál, rytířskou stezku a   Valdštejnskou vyhlídku. V současné chvíli budujeme také novou pokladnu, ta bude zpřístupněna v průběhu sezony, shodně tak jako nové toalety v nádvoří. Mým velkým snem je vybudování kavárny, ale to je odvislé od financí. Zatím zde bude kavárna pojízdná.“ Sezona zde bude zahájena v sobotu 2. dubna. Z hlediska stavební obnovy probíhá na Frýdlantě oprava sgrafit na Dolním, během roku i na Novém zámku. Trasa Zámek po letech opět otevře pokoje enfilády a umožní návštěvníkům projít pokoje tohoto soukromého patra. V průběhu sezony se také rozšíří nabídka míst pro svatební obřady (přízemí hradu, venkovní prostory) a to s možným využitím pravděpodobně od července.

Celoročně zpřístupněný Sychrov uvítá novou sezonu obnovením Velikonočních trhů, které se chystají na 9. - 10. dubna. Sychrovský zámek, respektive jeho východní křídlo včetně obou věží, čeká v tomto a příštím roce obnova krovů a střechy, proto bude východní křídlo jak z pohledu z parku, tak nádvoří, pod lešením. Tato obnova ale nebude mít vliv na návštěvnický provoz. Během celého dubna bude sychrovský hlavní prohlídkový okruh doplněn o více jak 80 exponátů z dílny paní Zuzany Königové, která svůj volný čas již několik let věnuje ornamentálnímu vyřezávání do skořápek z křepelčích, kachních, husích, slepičích i pštrosích vajec. Návštěvníci se mohou těšit na vajíčka s krajkovými motivy, ale také figurky andělů, kočárky, dětské botičky a další.

Nadále platí možnost nákupu permanentky do sychrovského areálu/parku za zvýhodněné vstupné. Od 1. dubna zde bude opět zpřístupněn výběrový okruh Soukromé apartmány Arthura a Gabriely Rohanových ve 2. patře.

Trosky zahajují sezonu v sobotu 2. dubna a v průběhu roku zde budou pokračovat práce na obnově západní hradební zdi – stabilizované zdivo zvýší bezpečnost návštěvníků. V současné době je dokončováno výběrové řízení na nového kastelána – stávající kastelán Lubomír Martinek ukončil na vlastní žádost působení u Národního památkového ústavu.

Celoroční provoz je zajišťován také na zámku v Zákupech, a to nově od loňského roku. Zámek, respektive jeho Zimní trasu, si od listopadu k dnešnímu dni přišlo prohlédnout 1 762 návštěvníků. Zimní trasa bude návštěvníkům nabízena do 29. dubna, od 30. dubna jsou připraveny prohlídkové trasy Zámek za Ferdinanda Dobrotivého a Zámek za Františka Josefa I., v letních měsících zde bude děti provázet princezna. Na léto jsou plánovány noční kostýmované prohlídky. Do 30. 6. bude na zámku ukončena komplexní obnova barokního krovu, stropů a střechy. Nadále pokračuje projekt IROP, jenž má za cíl obnovu jižního křídla hospodářského dvora s využitím pro expozici Zapomenuté zámky.

Na hradě Grabštejn, který své brány otevře 2. dubna, dochází k odstranění havárie Malého nádvoří a správa hradu nabízí návštěvníkům opět několik prohlídkových okruhů a k tomu nově pojatou dětskou trasu Hraběcí poklad, kdy děti musí pomoci nalézt ztracený klíč od truhlice s penězi. Nově si na Grabštejně připravili i prohlídky pro dětské kolektivy z mateřských škol. Ve vybraných termínech zde proběhnou Kastelánské prohlídky, kdy si zájemci projdou hrad od sklepů až po půdu, navrací se sem tradiční akce jako velikonoční výzdoba a dílničky pro děti, letní slavnosti, jarmarky, noční prohlídky a další.  Od 17. července zde bude výstava Afrika Karla Podstatského z Lichteštejna. Vystaveny budou předměty z cest tohoto hraběte (fotografie, lovecké trofeje, suvenýry), které jsou jinak rozptýleny po celé republice.

Na Lemberku probíhá rekonstrukce vstupních objektů před zámkem a ledárny – provoz zámku není nijak omezen, ale návštěvníky vítá u vstupu lešení a je třeba dbát bezpečnostních pokynů, děkujeme. V loňském roce zde proběhla revitalizace zámecké aleje, v letošním roce dojde k výsadbě dalších stromů. Sezona zde bude zahájena 2. dubna, a to víkendovým zpřístupněním středověké věže.

Na Hrubém Rohozci finišuje oprava říms v nádvoří zámku a u věže, pozornost je věnována zámeckému parku (péče o nové výsadby, dosadby za uhynulé stromy, závlahy, výchovné řezy). Návštěvníkům je již zpřístupněna opravená grotta. Na květen je zde naplánována speciální prohlídka se zaměřením na nejstarší historii objektu, na léto potom oblíbené varhanní soboty. Hrubý Rohozec se také zapojí do Noci kostelů a Hradozámecké noci. Sezona zde začne 2. dubna.

Na jaře bude dokončena oprava ochozu velké věže na hradě Bezděz, opravy se dočkají též omítky obvodové zdi. Přístupová cesta na hrad bude opravena v úseku mezi I. a II. hradní branou, a to zpevněním okrajů cesty směrem do svahu a vytvořením odtokových kanálů na dešťovou vodu. Pokračuje realizace rekonstrukce nákladové lanovky včetně dolního zázemí. Současně s rekonstrukcí lanovky budou položeny sítě pro možnost budoucího napojení hradu na vodovodní řad a svodu odpadní vody z objektu. Hlavní kulturní akcí budou Čtyři dny ve středověku, naplánované na červencové svátky, kdy návštěvníky čeká šerm i tanec. Pokračuje spolupráce se spisovatelem Vlastimilem Vondruškou, který bude na Bezdězu přednášet, naplánováno je také několik výstav (např. historické pohlednice hradu a okolí či díla výtvarníka Františka Kříže, který se zabývá výrobou hudebních nástrojů nezvyklých tvarů a velikostí, maluje obrazy, tvoří dřevořezby, sochy i mozaiky). Zásadní novinka je ale na Bezdězu přichystána pro malé návštěvníky – od května je zde čeká hra Poklad kralevice Václava II. Děti budou v areálu hradu hledat skryté symboly, a pokud vše správně najdou a zaznamenají do hrací karty, čeká je odměna. Návštěvnická sezona na Bezdězu začíná 2. dubna.

Letošním tématem projektu Po stopách šlechtických rodů budou šlechtické slavnosti a zábavy. Již 12. ročník se tak obecně zaměří na fenomén slavnostních okamžiků, které byly nedílnou součástí života na hradech a zámcích. Jedním z hlavních výstupů bude výstava Šlechtické slavnosti a zábavy na státním zámku Český Krumlov, z libereckých objektů se do projektu zapojuje hrad Grabštejn a zámky Sychrov a Zákupy. Podrobný program Roku šlechtických slavností na zapojených památkových objektech naleznete zde.

Plánované akce na libereckých objektech

Fotografie ke stažení

Soubory ke stažení

Související kontakty

Nepodléhá CC

PhDr. Miloš Kadlec

  • ředitel/ka územní památkové správy
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 482 360 003, 603 105 335
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS na Sychrově
3/, Sychrov 3
Nepodléhá CC

Mgr. Lucie Bidlasová

  • vedoucí oddělení
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 773 775 944
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS na Sychrově
3/, Sychrov 3