Focení a natáčení návštěvníky

  1. exteriéru národní kulturní památky státního zámku Hrubý Rohozec je návštěvníkům umožněno focení a natáčení pro vlastní potřebu; s respektem a ochranou soukromí ostatních návštěvníků.
  2. Focení bez blesku, stativu a bez selfie tyče pro vlastní potřebu je umožněno na prohlídkové trase I. Reprezentační prostory (základní okruh), II. Soukromá apartmá (výběrový okruh), III. Zámek dětem (mimořádný okruh) a IV. Prohlídka pro MŠ a ZŠ (mimořádný okruh) bez omezení, a to pouze za předpokladu, že návštěvník focením neomezuje ostatní návštěvníky a návštěvnický provoz objektu. Fotit průvodce (zaměstnance objektu) je zakázáno, je zakázáno jakékoliv natáčení prohlídky.
  3. Focení a natáčení návštěvníky pro veřejnou prezentaci a focení a natáčení komerční je nutno domluvit předem, písemnou formou se správou objektu s určením data případného focení/natáčení a dalšími podrobnostmi. Žádosti o focení/natáčení zasílejte na: koranova.eliska@npu.cz

Upozornění pro návštěvníky:

V případě, že je v areálu objektu či přímo v objektu pořádána kulturní nebo jiná veřejnosti přístupná akce, bere návštěvník účastí na této akci na vědomí a je srozuměn s tím, že v průběhu akce může být pořizována její fotodokumentace/videodokumentace. Tato dokumentace bude využita výhradně k naplnění oprávněných zájmů Národního památkového ústavu (též jen „NPÚ“) pro účely propagace akce, informování o akci apod. na webu, sociálních sítích, tiskovinách apod. Fotodokumentace/videodokumentace bude pořizována zejména tak, aby zachycovala průběh akce jako celku, nikoliv konkrétní jednotlivce. Pokud má návštěvník vůči tomuto jakékoliv výhrady, může se obrátit na pořadatele akce. NPÚ získané osobní údaje vždy chrání před zneužitím a zpracovává je v souladu s aktuální legislativou. Informace o ochraně osobních údajů včetně poučení o právech návštěvníka je na webových stránkách NPÚ www.npu.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Nepodléhá CC

Eliška Kořánová, DiS.

  • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 481 321 012, 777 459 026
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS na Sychrově
Hrubý Rohozec 1/, Hrubý Rohozec 51101
Narozena v roce 1996 v Praze. Od roku 2012 pracovala jako sezónní průvodce na zámku Hrubý Rohozec, kde později nastoupila na pozici referenta majetkové správy. V letech 2016 – 2019 studovala na Vyšší odborné škole v Brně obor Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby. Další pracovní zkušenosti získala také na územní památkové správě Sychrov. Do pozice kastelána na zámku Hrubý Rohozec byla na základě vynikajících výsledků ve veřejném výběrovém řízení jmenována od 1. 10. 2021.