Informace návštěvníky se speciálními potřebami

Před návštevou prosím kontaktujte správu objektu. Návštěvník si musí sám předem zajistit pomoc při pohybu v zámku (pomoc s vynesením vozíku atd.). Doporučujeme návštěvu pouze I. prohlídkového okruhu, který se nachází v prvním patře zámku.
 
 Parkoviště se nachází cca 100 m od zámku. K zámku vede oblázková cesta zámeckým parkem, která může být problematická pro vozíčky i chodítka. Nádvoří je kryté dlažbou a je přístupné pro osoby s omezením pohybu. Pokladna a zámecká kavárna jsou přístupné, objekt nemá bezbariérové toalety. Prohlídkové trasy nejsou bezbariérově přístupné.

Kompletní přehled vybavenosti objektů pro návštěvníky se speciálními potřebami (pohyb, sluch, zrak) ve správě NPÚ na Liberecku, Pardubicku a Královéhradecku naleznete zde ,
v rámci celého NPÚ zde .